Uchwała Nr XXXIV/284/2010
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sopotnia Wielka.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z §10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Sopotnia Wielka w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik 2010-02-10 11:40:50 908 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
Krystyna Plucińska 2010-02-10 11:39:57
(Arkadiusz Olberek)
2010-02-10 11:39:57
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2010-02-10 11:40:51 Arkadiusz Olberek dodanie nowego załącznika
2010-02-10 11:39:57 Arkadiusz Olberek dodanie nowego