Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Wiesław Szumlas

Członkowie:

Janik Henryk,
Krzyżowska Lucyna,
Niewdana Irena,
Gwiazdoń Stanisław,
Gąsiorek Dariusz,
Morkisz Mateusz

Komisja Statutowa- Przewodniczący Andrzej Góra

Członkowie:

Buława Zofia,
Gruszka Władysław,
Janik Henryk,
Dybek Kazimierz

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Irena Niewdana

Członkowie:

Janik Henryk,
Krzyżowska Lucyna,
Gwiazdoń Stanisław,
Mędrala Krzysztof,

Komisja Gospodarczo Finansowa - Przewodniczący Andrzej Góra

Członkowie:

Gruszka Władysław
Szumlas Wiesław
Buława Zofia,
Morkisz Mateusz,
Ficoń Szymon,
Rom Tomasz,
Czul Marek,
Krzyżowska Lucyna,
Gwiazdoń Stanisław,
Mędrala Krzysztof,
Janik Henryk,
Dybek Kazimierz,
Niewdana Irena,

Komisja Komunikacji i Łączności - Przewodniczący Władysław Gruszka  

Członkowie:

Czul Marek,
Buława Zofia,
Rom Tomasz,
Mędrala Krzysztof,
Janik Henryk,
Dybek Kazimierz
Krzyżowska Lucyna,
Góra Andrzej,
Gwiazdoń Stanisław,
Niewdana Irena,
Morkisz Mateusz,
Gąsiorek Dariusz.

Komisja Oświaty i Kultury - Przewodniczący Wiesław Szumlas

Członkowie:

Gruszka Władysław,
Niewdana Irena,
Buława Zofia,
Rom Tomasz,
Mędrala Krzysztof,
Gwiazdoń Stanisław,
Czul Marek,
Janik Henryk,
Dybek Kazimierz,
Góra Andrzej,
Gąsiorek Dariusz.

Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki, Handlu i Rzemiosła – Przewodniczący Marek Czul

Członkowie:

Buława Zofia,
Morkisz Mateusz,
Ficoń Szymon,
Rom Tomasz,
Gwiazdoń Stanisław,
Mędrala Krzysztof,
Krzyżowska Lucyna,
Góra Andrzej,
Gruszka Władysław,
Dybek Kazimierz,
Niewdana Irena,
Gąsiorek Dariusz.
                          
Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej - Przewodniczący Kazimierz  Dybek

Buława Zofia,
Morkisz Mateusz,
Rom Tomasz,
Szumlas Wiesław,
Mędrala Krzysztof,
Janik Henryk,
Krzyżowska Lucyna,
Góra Andrzej,
Czul Marek,
Gwiazdoń Stanisław,
Niewdana Irena.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Stanisław Gwiazdoń  

Członkowie:

Mędrala Krzysztof,
Janik Henryk,
Góra Andrzej,
Szumlas Wiesław,
Krzyżowska Lucyna,
Gruszka Władysław
Dybek Kazimierz,
Czul Marek,

Komisji Rozwoju Gminy, Handlu i Rzemiosła - Przewodniczący Krzysztof Mędrala   

Członkowie:

Krzyżowska Lucyna,
Janik Henryk,
Gruszka Władysław,
Góra Andrzej,
Szumlas Wiesław,
Dybek Kazimierz,
Czul Marek,
Gwiazdoń Stanisław,
Niewdana Irena,
Gąsiorek Dariusz.