Konsultacje dotyczą określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Gminy Jeleśnia w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 listopada 2020  r. do dnia 4 grudnia 2020 r.

w formie:

  1. Zbierania uwag ustnych w Urząd Gminy Jeleśnia, pokój nr 29  w godzinach pracy urzędu, w okresie trwania konsultacji.
  2. Zbierania uwag za pomocą formularza zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleśnia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeleśnia  http://www.jelesnia.pl,  a także w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 29, w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Gminy w Jeleśni drogą korespondencyjną ( Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jeleśni oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : fundusze.jelesnia@jelesnia.pl


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Ogłoszenie 2020-10-29 12:55:00 233 kB
Zarządzenie 274.2020 2020-10-29 12:55:00 378 kB
Formularz zgłaszania uwag 2020-10-29 12:55:00 29 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-10-29 Piotr Oślak 2020-10-29 12:54:36
(Arkadiusz Olberek)
2020-10-29 12:54:36
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2020-10-29 12:55:12 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-10-29 12:55:10 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-10-29 12:55:07 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-10-29 12:54:36 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu