Jeleśnia, 14 maja 2020

RPPŚiSK.6872.1.2020 

 

Zawiadamiam wszystkich właścicieli lasów położonych na terenie Gminy Jeleśnia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) w dniach 2020-05-18 –2020-07-18 w Urzędzie Gminy w Jeleśni, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy z obrębów ewidencyjnych Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów

Ze względu na trwający stan zagrożenia COVID-19 dokumentacja zostaje udostępniona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Jeleśnia (zakładka Ogłoszenia->Aktualne), celem pobrania przez właścicieli lasów. Pliki przygotowane zostały jako wersje bez danych osobowych. Ponadto zamieszcza się szablon pisma do wniesienia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń do wyłożonych projektów pUPUL. Dołączona zostaje również instrukcja czytania pUPUL a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 Jednocześnie informuję, że:

1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).

2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego  ze stanem na dzień 08.11.2019 r. i nie będą podlegały aktualizacjom.

3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.

4. Poza użytkami Ls na części działek leśnych z zalesieniami, były prowadzone prace urządzeniowe.

5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).

 

mgr Anna Wasilewska

Wójt Gminy JeleśniaZałączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Zawiadomienie 2020-05-18 08:58:00 327 kB
Instrukcja czytania dokumentów PUPUL dla właścicieli lasów 2020-05-13 20:28:00 367 kB
Szablon do składania uwag i zastrzeżeń 2020-05-13 20:28:00 12 kB
Uproszczony plan urządzenia lasu obręb Jeleśnia 2020-05-13 20:13:00 4.5 MB
Jeleśnia - mapa przeglądowa ark 1 2020-05-13 20:14:00 11.6 MB
Jeleśnia - mapa przeglądowa ark 1 [TIF] 2020-05-13 20:41:00 33.5 MB
Jeleśnia - mapa przeglądowa ark 2 2020-05-13 20:13:00 9.1 MB
Jeleśnia - mapa przeglądowa ark 2 [TIF] 2020-05-13 20:39:00 21.7 MB
Uproszczony plan urządzenia lasu obręb Krzyżowa 2020-05-13 20:12:00 3.5 MB
Krzyżowa - mapa przeglądowa 2020-05-13 20:14:00 15.1 MB
Krzyżowa - mapa przeglądowa [TIF] 2020-05-13 20:40:00 34.4 MB
Uproszczony plan urządzenia lasu obręb Przyborów 2020-05-13 20:13:00 4.8 MB
Przyborów - mapa przeglądowa ark 1 2020-05-13 20:14:00 11.3 MB
Przyborów - mapa przeglądowa ark 1 [TIF] 2020-05-13 20:40:00 28.8 MB
Przyborów - mapa przeglądowa ark 2 2020-05-13 20:14:00 8.8 MB
Przyborów - mapa przeglądowa ark 2 [TIF] 2020-05-13 20:40:00 25 MB
Przyborów - mapa przeglądowa ark 3 2020-05-13 20:13:00 2.7 MB
Przyborów - mapa przeglądowa ark 3 [TIF] 2020-05-13 20:37:00 4.9 MB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-05-13 Grażyna Zarzecka 2020-05-13 20:10:54
(Arkadiusz Olberek)
2022-04-14 15:05:12
(Administrator systemu BIP)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2022-03-08 12:41:56 Administrator systemu BIP zmiana danych wpisu
2020-05-18 08:58:44 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-18 07:58:13 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis widoczny)
2020-05-18 07:58:09 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2020-05-14 10:07:33 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis niewidoczny)
2020-05-14 09:57:01 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis widoczny)
2020-05-14 09:55:20 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis niewidoczny)
2020-05-14 09:51:17 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis widoczny)
2020-05-13 20:47:31 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis niewidoczny)
2020-05-13 20:47:06 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2020-05-13 20:46:01 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2020-05-13 20:44:37 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis widoczny)
2020-05-13 20:41:02 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:40:59 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:40:52 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:40:09 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:39:19 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:37:00 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:31:31 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2020-05-13 20:31:11 Arkadiusz Olberek zmiana danych (wpis niewidoczny)
2020-05-13 20:28:38 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:28:34 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:14:35 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:14:21 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:14:12 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:14:03 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:13:58 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:13:48 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:13:11 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:13:11 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:12:51 Arkadiusz Olberek dodanie nowego zalacznika
2020-05-13 20:10:54 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu