Wójt Gminy Jeleśnia informuje, że posiada lokale i grunty przeznaczone do oddania w najem lub w dzierżawę:

- na terenie sołectwa Korbielów, na działce o nr ewidencyjnym 5697/14 pow. 6482 m² znajduje się budynek po byłym Przejściu Granicznym w Korbielowie o pow. użytkowej 368 m². Teren jest zagospodarowany, z urządzoną małą architekturą wraz z drogami dojazdowymi i parkingami, zielenią ozdobną, ścieżki rowerowe, wyznaczone trasy do narciarstwa biegowego oraz ścieżki nordic walking. Nieruchomość posiada następujące uzbrojenie: energia elektryczna, studnia głębinowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków, zbiornik na gaz, oświetlenie terenu oraz monitoring. Nieruchomość przylega do granicy Państwa Polskiego ze Słowacją, z pozostałych stron teren nie jest zabudowany, częściowo zalesiony. Istnieje możliwość zagospodarowania lokali znajdujących się na 1 i 2 piętrze (do remontu) z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem infrastruktury turystycznej np. bazą wypoczynkową dla młodzieży, małą gastronomią, sportu lub inne. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleśnia działka nr 5697/14 znajduje się w terenie usług;

 - na terenie sołectwa Jeleśnia znajduje się nieruchomość gruntowa o pow. 2052 m² częściowo utwardzona, położona w strefie centralnej miejscowości Jeleśnia obok stacji PKP. Sąsiedztwo działek stanowią tereny usług, budownictwa mieszkaniowego i komunikacji. Istnieje możliwość zagospodarowania terenu na cele związane z np. z urządzeniem parkingu lub inne związane z transportem.

 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 33 8630 715 u Pani Grażyny Zarzeckiej


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-08-12 Magdalena Wróbel 2016-08-12 14:00:24
(Arkadiusz Olberek)
2016-08-12 14:01:17
(Arkadiusz Olberek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2016-08-12 14:01:17 Arkadiusz Olberek zmiana danych wpisu
2016-08-12 14:00:24 Arkadiusz Olberek dodanie nowego wpisu