O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i ki
Data wytworzenia (Wytwarzający): (Grażyna Hernas)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2013-10-11 13:53:53 (Arkadiusz Olberek)

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia