ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RPP-6220.2.2016 z dnia 2016-12-09

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

RPP-6220.2.2016

Jeleśnia 2016-12-09

 

 

 

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek: Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: "Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Korbielów)".

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Jeleśnia.

 

            Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy Jeleśnia  - Referacie Planowania Przestrzennego Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Plebańska 1, pokój nr 14 w godzinach  7:00 – 15:00

 

 

 

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Jeleśnia

                                                                                                

 

 

 

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
obwieszczenie postanowienie.doc 2017-01-27 09:57:00 27 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-12-13 Ewa Pacelt 2016-12-13 11:27:16
(Ewa Pacelt)
2016-12-13 11:27:16
(Ewa Pacelt)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia