ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RPP-6220.1.2016 z dnia 2016-11-17

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

RPP-6220.1.2016

Jeleśnia 2016-11-17

 

 

 

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek: Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: "Budowa stacji uzdatniania wody z ujęciem wody w gminie Jeleśnia".

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Jeleśnia.

 

            Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy Jeleśnia  - Referacie Planowania Przestrzennego Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Plebańska 1, pokój nr 14 w godzinach  7:00 – 15:00

 

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Jeleśnia

                                                                                                

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
obwieszczenie postanowienie.doc 2017-01-27 09:49:00 23 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-11-25 Ewa Pacelt 2016-11-25 11:14:29
(Ewa Pacelt)
2016-11-25 11:14:29
(Ewa Pacelt)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia