Obwieszczenie o decyzji RPP- 6220.5.D.2014/2015/2016

RPP- 6220.5.D.2014/2015/2016                                                            Jeleśnia, 2016 – 02 - 15

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JELEŚNIA

 

 

            Na podstawie art. 38 i art.85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Jeleśnia

informuje

 

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ”Zwiększenie wydajności i eksploatacji studni H-1 o głębokości 30,0 m w celu umożliwienia poboru wody w ilości 16,0 m3/h dla potrzeb planowanej do uruchomienia Wytwórni Wód Źródlanych "Daglezja", zlokalizowanej w miejscowości Przyborów, na działce nr 2201, obręb Przyborów, Gmina Jeleśnia", z dnia 2016-02-15 znak: RPP-6220.5.D.2014/2015/2016

 

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleśnia w terminie 14 dni.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z  treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy Jeleśnia, w Referacie Planowania Przestrzennego,  Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia ul. Plebańska 1 (pok. Nr 14) w godzinach 7:00 – 15:00.

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Jeleśnia

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-03-03 Ewa Pacelt 2016-03-03 12:27:14
(Ewa Pacelt)
2016-03-03 12:30:40
(Ewa Pacelt)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

Urząd Gminy Jeleśnia 
34-340 Jeleśnia 
ul. Plebańska 1
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
033 863-07-00,
033 863-07-01, 
tel./fax 033 863-67-97 
E-mail: gminajelesnia@interia.pl

projekt i wykonanie

© 2013 Jeleśnia